TRENING SIŁOWY U DZIECI - POLECAM !

DODANE 06.11.2017

Na pierwszą myśl osoby mniej zaznajomione w temacie fizjologii i biomechaniki dziecka, słysząc hasło siłownia dla dzieci, trening siłowy u dzieci itp. pukają się w czoło mając przed oczami obraz dziecka z ogromną sztangą.

Na szczęście tak to nie wygląda i warto zaznajomić się z korzyściami (a jest ich sporo) jakie niesie trening siłowy u dzieci.

Na samym początku warto wiedzieć czym jest SIŁA i czy faktycznie jej potrzebujemy?

Siła jako cecha motoryczna.

Odpowiednia siła mięśni jest niezbędna dla zdrowia, oraz jako czynnik pozwalający na kształtowanie możliwości motorycznych i zapobiegający urazom.


Trening siłowy powinien zatem być zalecany dla dzieci, ale dostosowany do ich możliwości. Mięśnie szkieletowe stają się podatne na wpływ treningu siłowego już od najmłodszych lat. Wykazano w badaniach, że zarówno chłopcy jak i dziewczęta w wyniku poprawnie dobranych obciążeń mogą osiągnąć znaczne przyrosty siły, nawet przed okresem pokwitania.

Osiągnięta przed okresem pokwitania siła jest spowodowana przede wszystkim lepszą kondycją nerwowo-mięśniową oraz usprawnieniem pobudzania jednostek motorycznych aktywnych mięśni, bez widocznego przyrostu masy mięśniowej. Wyraźny efekt treningu siłowego, związany z rozwojem masy mięśniowej, uwidacznia się zwykle u chłopców w momencie zwiększonego wydzielania testosteronu.

Regularny wysiłek powoduje wzrost zawartości składników mineralnych kości. Stwierdzono, że wzrost zawartości składników mineralnych kości jest specyficzny dla kości, które są obciążone podczas wysiłku, szczególnie kiedy wykonywane są ćwiczenia z obciążeniem ciężarem własnego ciała lub przyrządów (hantle).

Bardzo ważna jest informacja, że gęstość kości uzyskana w dzieciństwie i okresie dojrzewania determinuje gęstość kości osób dorosłych. Podobne zmiany zachodzą u dziewcząt, jak i chłopców.

Obecnie twierdzi się, że ryzyko wystąpienia urazu związane z treningiem siłowym jest podobne u dzieci i u dorosłych. Naturalne zagrożenie wynikające z niewłaściwie prowadzonego treningu siłowego u dzieci i u dorosłych są różne. Zdecydowana większość urazów u dzieci spowodowana jest:

- niewłaściwą techniką podczas ćwiczeń

- stosowaniem nieodpowiedniego obciążenia

- brakiem wykwalifikowanej osoby nadzorującej trening

Według statystyk trening siłowy prowadzony u dzieci niesie ze sobą mniejsze ryzyko wystąpienia urazu niż trening piłkarski: w jednych badaniach wykazano, że na 1576 urazów, które wystąpiły u aktywnych dzieci, 7% było związane z treningiem siłowym, ale aż 19% z uprawianiem piłki nożnej, a 15% z uprawianiem koszykówki. Potwierdzają to także badania relatywne (liczba urazów na 100 osób uprawiających daną dyscyplinę sportu).

            Obecnie uważa się, że trening siłowy jest nieodzowny od najmłodszych lat. Odpowiednio prowadzony, przygotowuje młody organizm do znacznych wymagań, jakie stawia mu życie i profesjonalny sport.   -> www.fit-kids.pl

Wszechstronnie wpływając na aparat czynny (układ mięśniowy) i bierny ruchu (kostny i więzadłowo-stawowy), ogranicza występowanie urazów w dorosłym życiu codziennym, a tym bardziej sportowym. Paradoksalnie, unikanie treningu siłowego w okresie dzieciństwa powoduje wzrost ryzyka uszkodzenia kości, stawów i tkanek miękkich. Ponadto zauważono, że proces rehabilitacji pourazowej i dzieci dobrze przygotowanych siłowo przebiega znacznie szybciej i sprawniej niż u dzieci, u których trening oporowy nie był prowadzony