Centrum Aktywnego Dziecka Fit-Kids - jedyne takie miejsce w Polsce…

DODANE 05.09.2017

Odkąd prowadzę Centrum Aktywnego Dziecka - siłownia dla dzieci Odkąd prowadzę Centrum Aktywnego Dziecka - siłownia dla dzieci . Aby doszło do zahamowania wzrostu u dziecka musiałaby zostać uszkodzona chrząstka wzrostowa, do czego nie ma prawa dojść, przy dobrze prowadzonym treningu. Co więcej, ćwiczenia siłowe u dzieci korzystnie wpływają na zdrowie dziecka.Odkąd prowadzę Centrum Aktywnego Dziecka - siłownia dla dzieci http://www.fit-kids.pl spotykam się z prośbą rodziców o nie wprowadzanie ćwiczeń siłowych w plan treningowy ich dzieci, ponieważ hamuje to wzrost ich dzieci. Jest to niestety przekonanie bardzo powszechne, ale błędne. Aby doszło do zahamowania wzrostu u dziecka musiałaby zostać uszkodzona chrząstka wzrostowa, do czego nie ma prawa dojść, przy dobrze prowadzonym treningu. Co więcej, ćwiczenia siłowe u dzieci korzystnie wpływają na zdrowie dziecka.Image titleImage title

Korzyści płynące z regularnego treningu siłowego to m.in.:

•        lepsza mineralizacja kości ( w połączeniu w prawidłową dietą bogatą w wapno),

•        zmniejszone ryzoko wystąpienia chorób serca (nadciśnienie tętnicze)

•      zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej, na korzyść tkanki mięśniowej, co ma istotny wpływ na zmniejszenie ryzyka wystapienia otyłości i związanej z nią cukrzycy typu II. Wprowadzenie 16 tygodniowego trenigu siłowego u nastolatków z nadwagą poprawiło parametry składu masy ciała (spadek tkanki tłuszczowej) i zmniejszyło u nich ryzyko otyłości! (Shabi, G, Cruz, M, Ball, G, Weigensberg, M, Salem, G, Crespo, N, and Goran, M. Effects of resistance training on insulin sensitivity in overweight Latino adolescent males. Med Sci Sports Exerc 38: 1208–1215, 2006) Obecnie, szacuje się, że 15-30% nastolaktów w Polsce ma nadwagę lub jest otyłych. Badania prospektywne wykazały, że u młodzieży z otyłością, między 15 a 17 rokiem życia, jest zwiększone ryzyko wystąpienia otyłości w wieku dorosłym. Można zatem przypuścić, że 80% nastolatków będzie otyłymi dorosłymi. (Daniels S.R., Arnett D.K., Eckel R.H. i wsp.: Overweight in children and adolescents: pathophysiology, consequences, prevention, and treatment. Circulation 2005; 111: 1999–2012.)

•        poprawa siły, koordynacji oraz wydolności mięśniowej

•        zmniejszone ryzyko kontuzji u młodych sportowców oraz poprawa ich wyników sportowych

Image title

Image title  Image title


Aby trening siłowy był bezpieczny dla dzieci i młodzieży i przynosił korzyści zdrowotne, Amerykańskie Stowarzyszenie Trenigu Przygotowania Motorycznego NSCA wydało następujące wytyczne(Aver D. Faigenbaum, William J. Kraemer, Cameron J. R. Blimkie, Ian Jeffreys, Lyly J. Micheli, Mike Nitka and Thomas W. Rowland: YOUTH RESISTANCE TRAINING: UPDATED POSITION STATEMENT PAPER FROM THE NATIONAL STRENGTH AND CONDITIONING ASSOCIATION. The Journal of Strength and Conditioning Research; Vol. 23, suppl. 5, S60-S79, 2009)

•        ćwiczenia siłowe muszą być wykonywane poprawnie technicznie

•        każda sesja treningowa musi być prowadzona przez doświadczonego trenera

•        dzieci powinny mieć wyznaczone cele treningowe

•        w przypadku prowadzenia zajęć grupowych nie można wprowadzać elementu rywalizacji

•        ilość powtórzeń nie powinna być mniejsza niż 6, a co za tym idzie, co jest równe 60% jednego powtórzenia maksymalnego.


➡️Zapraszamy serdecznie do Centrum Aktwynego Dziecka Fit- Kids http://www.fit-kids.pl